พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562