คำแนะนำ : Username ให้ใช้ เลขที่ OT และ Password ให้ใช้เลข 7 หลัก

มีปัญหาการใช้โปรแกรมกรุณาติดต่อหน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล โทร 36371-2 ในเวลาราชการ