BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

"รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562"

Friday, 24 July 2020 01:54
Published in ข่าวสาร

สมาชิก CERT ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) ได้รับ รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 จาก พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2 รางวล อ ดเดน ปเอก

IMG 7166

IMG 7167 resize

ใบประกาศรางวล อดเดน ป เอก 230763

Read 126 times