ผศ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา สรีรวิทยา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา สรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลิงค์ข่าว: