ประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ Clinical Trial Management and Monitoring Master Class 2024

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. กรุณาลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนธนาคาร SCB เลขที่บัญชี 566-572605-9
ชื่อบัญชี  “โครงการบริการวิชาการ Clinical Trial Management and Monitoring Master Class” โดยใส่รายละเอียดใน Note/หมายเหตุ ดังนี้ “ค่าลงทะเบียน ของชื่อ-นามสกุล” เช่น ค่าลงทะเบียน ของสมใจ ใจดี
2. แนบหลักฐานการโอนเงินในหัวข้อ”หลักฐานการโอนเงิน” ได้ที่แบบฟอร์มลงทะเบียน

**การอบรมเป็นภาษาไทย**
***การเบิกค่าใช้จ่ายกรุณาตรวจสอบระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายกับต้นสังกัดก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน***

**หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ**
080-0257936 คุณกฤษดา E-mail : Kritsada.th@cmu.ac.th
091-3067071 คุณรัชชานนท์ E-mail : Ratchanon.inpan@gmail.com