Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

organic food หมายถึงอะไร ต่างจาก conventional food อย่างไร

E-mail Print PDF

แนวทางการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้านั้นการเลือกบริโภคอาหารถือเป็นวิธีการสำคัญ ด้วยกระแสดังกล่าว ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันไปนิยมบริโภค Organic Food มากยิ่งขึ้น

Organic food1 หมายถึง

อาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือวัตถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกโดยวิธีธรรมชาติ คือ ต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกระบวนการผลิตต้องมีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง        อาหารที่จัดเป็น Organic Food ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่าง organic food และ conventional food (อาหารปกติที่เรารับประทานกันทั่วไป) แสดงดังตารางที่ 1

 

 

การเปรียบเทียบ

รายละเอียด

สารอาหาร

สารอาหารใน  organic food ไม่แตกต่างจาก conventional  food

สารเคมีกำจัดวัชพืช

conventional  food จะใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจมีสารเคมีตกค้างในพืช  ส่วน organic food ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืช ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในพืช

สิ่งแวดล้อม

organic food ใช้วิธีการผลิตภายที่เป็นผลดีต่อระบบนิเวศน์ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ดิน และน้ำ

ราคา

organic food มีราคาที่สูงกว่า conventional  food เนื่องจาก organic food มีการดูแลการผลิตที่มากกว่า conventional  food เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบมาตรฐานโดยองค์กรออร์แกนิกที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นผลผลิตที่ได้ในการผลิตแต่ละครั้งจึงมีปริมาณน้อย

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างระหว่าง organic food และ conventional food2

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมารับประทาน Organic Food มากขึ้น เพราะพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำให้ร่างกายกลายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ และส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น Organic Food จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพของตัวเอง

เอกสารอ้างอิง:

1. Winter CK, Davis SF. Organic foods. Journal of food science. 2006;0:R1-8.

2. Mayo Clinic staff. Organic foods: Are they safer? More nutritious? [Internet]. [place unknown]: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2010 [cited 2010 Oct 14]. Available from: http://www.mayoclinic.com/health/organic-food/NU00255

สืบค้นโดย นศ.ภ. มัณฑนา เจริญสว่าง

 

Исида трогает поводья, и красные огни мечутся "Мамины сказки скачать" по колеснице, ничего не поджигая, но заключая ведьму и ее пленницу в сердце рубина или яйцо Феникса.

Он лежал, вдыхая запах океана и слушая дождь.

Напротив, у вас "оригинал windows 7 скачать" появится племянник.

Он отшвырнул гаечный ключ и поскреб сырую землю монтировкой, но темная земля, "программа увеличения скорости для интернета скачать" хотя и пропитанная маслом, оказалась непробиваемой, как намокшая кожа.

И все-таки державы в "скачать музыка попсу" небе спасли нас в конце концов, потому что с ними нужно было посоветоваться, прежде чем можно было взорвать огненный шар над Землей.

Мейтланд наклонился и поправил потертую ткань.

На нашей плантации, как и на всякой "мп3 плееры скачать на компьютер" другой, могли быть недовольные рабы, которые поддерживали связь с враждебными индейцами.

Сценарий о мальчике-аутисте, который попал в буран и потерялся.

Потому что Ван был первым, кто постиг солнечный источник.

Привет тебе, Нелсон, откликнулся Чиун, смахивая слезу.

Фотография, сделанная в морге, усилиями Смита была разослана по всем полицейским участкам страны, "скачать игры для android эротические" но пока что никого, знавшего ее при жизни, не обнаружилось.

Но я могу вам порекомендовать клинику Диконесс там есть бесплатное отделение.

You are here: