รางวัลที่ 1 E-Claim Award 2011


 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณ 3 รางวัล ในการส่งข้อมูลบันทึกแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง

          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณ 3 รางวัล ในการส่งข้อมูลบันทึกแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง และมีข้อมูลรับแจ้งเพื่อเรียกเก็บเงินสูงจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แก่

          1. รางวัล E-Claim Awards 2011 ชนะเลิศระดับประเทศ

          2. รางวัล E-Claim Awards 2011 ชนะเลิศระดับภาค

          3. รางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรม E-Calim System ดีเด่นนายสุรพันธ์  มีเนตร