รางวัลที่ 1 Claim Award 2008

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลคุณภาพการส่งข้อมูล Electronic Claim Award ประจำปี 2551

 

         โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลคุณภาพการส่งข้อมูล Electronic Claim Award ประจำปี 2551 ในประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยคะแนน 998.17 จาก 1,000 คะแนนนับเป็นเวลา 2 ปีซ้อน