รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญา

 รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญา

 

รายละเอียดของบริษัทที่เป็นคู่สัญญา Fax Claim  
ลำดับ รายชื่อบริษัท อุบัติเหตุส่วนบุคคล(OPD) รายบุคคล(IPD) Bitmap
หมายเหตุ
 
PA กลุ่ม PA กลุ่ม เจ็บป่วย  
1 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด  ///////// เปิด  ///////// เปิด เปิด เปิดบริการ 1 กันยายน 2552  
2 บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  /////////  ///////// ///////// เปิด เปิด เปิดบริการ 15 พฤษจิกายน 2553  
3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิด  ///////// เปิด  เปิด เปิด เปิดบริการ 1 ธันวาคม 2553  
4 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด  /////////  /////////  ///////// เปิด เปิด เปิดบริการ 1 ธันวาคม 2554  
5 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิด  ///////// เปิด  /////////  ///////// เปิดบริการปี 2552  
6 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เปิด  ///////// เปิด  /////////  ///////// เปิดบริการปี 2552  
7 บริษัท สยามสไมล์ ไอ เอส ซี จำกัด เปิด  ///////// เปิด  ///////// เปิด เปิดบริการ 31 สิงหาคม 2552  
8 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด  /////////  /////////  /////////  ///////// เปิด เปิดบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2553  
9 บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เปิด  ///////// เปิด  /////////  ///////// เปิดบริการ 18 มกราคม 2553  
10 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด สวัสดิการให้กับพนักงานธนาคาร  
11 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิดบริการ 6 สิงหาคม 2555  
12 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)  เปิด เปิด เปิด เปิด  ///////// เปิดบริการ 2 กรกฎาคม 2555  
13 บริษัท นิวแฮมเชอร์(ประกันภัย) จำกัด  /////////  ///////// เปิด เปิด เปิด เปิดบริการ 18 มกราคม 2553  
14 บริษัท อริอันซ์ อยุธยา จำกัด(มหาชน) เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิดบริการ 1 ธันวาคม 2555  
15 บริษัท โตเกียว มารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ///////// ///////// ////// เปิด เปิด

เปิดบริการ 1 กรกฎาคม 2559

 
16 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิด  ///////// เปิด  /////////  ///////// เปิดบริการ 1 มิถุนายน 2557  
17 แลมป์ ประกันภัย  /////////  /////////  /////////  ///////// เปิด Bitmap Bitmap
เคลมกับบริษัท เมดิลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
18 อาคเนย์ ประกันภัย  /////////  /////////  /////////  ///////// เปิด
19 เคเอสเค ประกันภัย เปิด  ///////// เปิด  ///////// เปิด
20 อินทร ประกันภัย เปิด เปิด เปิด เปิด  /////////
21 ทิพยประกันภัย เปิด เปิด เปิด เปิด  /////////
22 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เปิด เปิด เปิด เปิด  /////////