ติดต่อเรา

หน่วยประสานสิทธิ์ งานบริหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Tel. 0-5393-5151,0-5393-6208

Fax 0-5393-5151,0-5393-4441

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://w2.med.cmu.ac.th/hss/pss/