ขั้นตอนการใช้บริการบัตรทองผู้ป่วยในAdmit Online

ดูได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (intranet) คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น