ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทอง

ดูได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (intranet) คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น