ขั้นตอนการใช้บริการผู้ป่วย(พอสว)

ดูได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (intranet) คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น