รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลที่ 1 Claim Award 2007

          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับรางวัลที่ 1 Claim Award 2007 

Read more...

รางวัลดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาปี2551

          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2551 

Read more...

รางวัลที่ 1 E-Claim Award 2011


 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณ 3 รางวัล ในการส่งข้อมูลบันทึกแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง

Read more...

รางวัลที่ 1 Claim Award 2008

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลคุณภาพการส่งข้อมูล Electronic Claim Award ประจำปี 2551

Read more...

รางวัลที่ 1 Claim Award 2011

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับรางวัล Claim Award 2011 รางวัลที่ 1 ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

Read more...

Subcategories