แนวทางการส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่