สถิติโรงพยาบาล (ดูได้เฉพาะ Inranet)

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศ

“งานเวชระเบียนและสถิติ ห้องเบอร์ 19 ย้ายที่ทำการให้บริการ(ชั่วคราว)”

 

ข้างศูนย์ส่งยาไปรษณีย์  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี 

เรื่องแจ้งให้ทราบ

” ห้อง Case Stydy ปิดปรับปรุงชั่วคราว”

 

หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

              นายณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยข้อมูล หัวหน้าหน่วยบริการ ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”  ในโอกาสมาศึกษาดูงานเรื่องเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์    ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   ณ สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ ชั้นใต้ดิน อาคารตะวันกังวานพงศ์

สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.”


ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์ สามารถลงบันไดตรงข้ามลิฟท์ หน้าห้องเจาะเลือด (เบอร์ 11 )

 

Center Service Customer : CSC   ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.”

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

งานเวชระเบียนและสถิติ ห้องเบอร์ 19 

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.”

 

“นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 16.00- 08.00 น.”

 

 ข้างศูนย์ส่งยาไปรษณีย์   ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

141090583-call-phone-icon-telephone-icon-vector-design-symbol

Contacts

ธุรการ 053-936537

Office location pin

ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Line

ช่องทางติดต่อ  Official