จำนวนประชากรที่ลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี  2566

ประเภทสิทธิย่่อยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เด็กอายุ 0 - 12 ปี1,4421,4481,4571,4591,4461,4501,4431,4431,4431,4531,4471,4401,4501,454
ผู้พิการ284282280277276275275275275270266259257259
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี2,8362,8052,7852,7532,7252,6582,6212,6212,6212,7492,7492,6392,6162,572
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)1,6901,6831,7071,7251,7371,7381,7451,7451,7451,7581,7621,7621,7721,775
UC (อายุ 13 - 59 ปี44,42043,88543,75643,45343,07445,41848,95748,95748,95748,03447,17445,99445,57244,873
รวม50,67250,10349,98549,66749,25851,53955,04155,04155,04154,26453,39852,09451,66750,933

จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี  2565

ประเภทสิทธิย่่อยม.ค.ก.พ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เด็กอายุ 0 - 12 ปี1,3981,3851,3851,3271,2671,2111,4001,3991,3981,429
ผู้พิการ300300294295291290287288287285
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี3,1813,1503,0683,0173,0053,0403,0002,9652,9322,877
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)1,5601,5511,5961,6051,6081,6071,6161,6431,6561,672
UC (อายุ 13 - 59 ปี39,89139,34237,55244,24244,31144,66544,14045,37445,12044,777
รวม46,33045,72843,89550,48650,48250,81350,44351,66951,39351,040

 

จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี  2564

 

ประเภทสิทธิย่อย เม.ย. ก.ย. ธ.ค.
เด็กอายุ 0 – 12 ปี 1,380 1,396 1,395
ผู้พิการ 308 301 303
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี 2,586 2,947 3,200
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 1,482 1,513 1,558
UC (อายุ 13-59 ปี) 39,519 39,519 39,704
รวม 45,275 47,343 46,160

 

 

จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563

 

ประเภทสิทธิย่อย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
เด็กอายุ 0 – 12 ปี 1,321 1,320 1,322 1,338 1,339 1,340 1,344 1,349 1,351 1,339 1,337
ผู้พิการ 345 342 340 335 330 328 324 321 317 312 312
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี 2,676 2,648 2,628 2,611 2,611 2,565 2,532 2,503 2,463 2,706 2,670
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 1,320 1,325 1,336 1,355 1,366 1,363 1,369 1,376 1,384 1,408 1,430
UC (อายุ 13-59 ปี) 41,727 41,251 40,974 40,890 40,734 40,316 48,846 42,872 42,391 41,862 41,207
รวม  47,389 46,886 46,600 46,529 46,380 45,912 48,846 48,421 47,906 47,627 46,956


สถิติย้อนหลัง