ผลงาน “การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นในเด็กที่ใส่ท่อหลอดลมคอ​” with Supakanya Tansriratanawong & Sukanlaya Seetaboot (Trailer)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC: Medical Technology Education Center) ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอการสอนเรื่อง “การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นในเด็กที่ใส่ท่อหลอดลมคอ” with Supakanya Tansriratanawong & Sukanlaya Seetaboot

โดยวิดีโอนี้ถูกตัดต่อ เพื่อนำเสนอเพียงบางส่วนของเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น

ถ่ายทำ
นายวชิระ เตชะคฤห

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวญาสมีน ฟรีดแมน

ลำดับภาพ (ตัดต่อ) & Trailer
นายภูริณัฐ พัดจันทร์หอม

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC