ผลงาน E-book ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (ฉบับ มีนาคม 2563)

ผลงานนี้ เป็นผลงานร่วมกันกับงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้จัดทำ graphic design ในส่วนของรายการอุปกรณ์การแพทย์ และข้อมูลการบริจาค

MTEC ได้รับช่วงต่อ โดยนำมาออกแบบพื้นหลัง layout และจัดทำเป็น e-book ดังปรากฎลิงค์ด้นล่างนี้
คลิกที่นี่เพื่อดู e-book ฉบับจริง 
https://w3.med.cmu.ac.th/onlinereading/MedicalEquipment/

MTEC