ผลงาน “UHOSNET71th” VDR เปิดงานประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 71

ศูนย์ MTEC มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน “UHOSNET71th” VDR เปิดงานประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 71 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

MTEC