กรรมการอัคคีภัย

สถานการณ์จำลองการซ้อมเพลิงไหม้ระดับหน่วยงาน โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

แผนการปฏิบัติการอพยพ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาคารสูงในโรงพยาบาล