เอกสารการทำชำนาญการ Update2566   (โปรดคลิกดูรายละเอียด)

 

 

การขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (โปรดคลิกดูรายละเอียด)

แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการ (โปรดคลิกดูรายละเอียด)

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (โปรดคลิกดูรายละเอียด)

***Update  November 2022