แนวทางการส่ง Swab COVID-19

แนวทางการส่ง Swab COVID-19  Pre-Op เวลา 16:00 – 08:00 น.

 

 

วีดีโอแนวทางการส่งตรวจ Swab COVID-19