แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (cohort ward)