เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด Med CMU KM Day ครั้งที่1.

“เคล็ดไม่ลับของ การทำงานให้สุดยอด”

บทความที่ได้รวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม MED CMU KM DAY ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565