หน้าแรก งานวิจัยด้านการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทางการพยาบาล  
    
ภาพ รายละเอียด


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อารีย์ กุณนะ
การประชุม : ประชุม 7th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control Combating Infection for Global Health.
หัวข้อ Epidemiology and management Vancomycin Resistant Enterococci and Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae in Low resource Hospital in Thailand
สถานที่ Taipei International Convention Center. Taipei, Taiwan.
วันที่ 26 มีนาคม 2559 ถึง 29 มีนาคม 2559


 
 ผู้นำเสนอหลัก : หรรษา เทียนทอง
การประชุม : 2012 Kunming International Nursing Conference
หัวข้อ A Model of Practice for Advanced Practice Nurses (APNs) in Suandok – CMU Hospital
สถานที่ Kunming, China
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ถึง 20 ตุลาคม 2555
[ มีผู้ที่อ่านหน้านี้จำนวน 1051  ครั้ง ]
ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2556