แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

การปฎิบัติงานหน่วยประสาทวิทยา แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน จะได้ ฝึกฝนเรียนรู้ความรู้ทางประสาทวิทยาที่สําคัญ ผ่านทางกิจกรรมและการฝึกปฎิบัติ งานต่าง ๆโดยมีข้อมูลการปฎิบัติงานดังนี้

1. ข้อมูลการปฎิบัติงานสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์

2. ตารางการปฎิบัติงานประจำเดือน

3. เอกสารประกอบการสอนและการปฎิบัติงาน

Neurology Article for Medical Resident

Neurology Books

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การศึกษา แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์