ทีมงาน

Service, teaching and research excellence

คณะทำงานของศูนย์โรคสมองภาคเหนือประกอบไปด้วย แพทย์จากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง แพทย์ ได้แก่ หน่วยประสาทวิทยา หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ หน่วยประสาทจักษุวิทยา หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยโสต ศอ นาสิก ลาริงค์ หน่วยประสาทวิทยาสรีรวิทยา และ แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่และนักเทคนิคประจำแผนกเฉพาะทาง 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะโรค  กลุ่มศึกษาโรคปวดศีรษะ (Chiang Mai University - Headache Study Group, CMU-HSG) กลุ่มศึกษาวิจัยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (The Northern Neuroscience Center Research Unit, NNC-RU) เป็นต้น 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home เกี่ยวกับเรา คณะทำงาน