การประชุม Deep Brain Stimulation Seminar

 

 

 

12279236 953851678019350 1096070868956947049 n

 

 

12108027 1193059487374168 8208008766802578043 n 12106720 953852134685971 7023118009456031354 n12278800 1193059247374192 7991952548323437133 n12289693 953851991352652 3294425512532039336 n

12308488 1193059317374185 8398635122945791561 n12316309 1193059437374173 146817706969964431 n12313762 942423375807603 90083487969346074 n12316269 1193059060707544 8361833302660867294 n

 

 

ชื่องานประชุม : DBS Seminar

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เวลา: 8.30-15.30 น.

สถานที่ : ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การรักษาโรคทางระบบประสาทโดยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Deep Brain Stimulation, DBS) เป็นการผ่าตัดที่ใช้เพื่อการรักษาโรคทางระบบประสาทหลาย ๆ โรค โดยเฉพาะโรคที่ายังรักษาไม่หายด้วยการใช้ยา หรือ โรคที่มีการดำเนินโรคมาก และไม่สามารถควบคุมได้ด้วย การใช้ยารักษาแบบมาตรฐาน 

 

ในปัจจุบัน การรักษาด้วย DBS ได้ถูกใช้เป็นการรักษามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้ ทาง ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "CMU DBS Seminar"โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้จัดกิจกรรม Hands on workshop เพื่อให้ฝึกทักษะในการเรียนรู้จริงด้วย

ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ คุณ ณัฐวรรณ (Nattawan Pemanukronruk

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (+66) 232 7437 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home งานประชุมศูนย์โรคสมอง การประชุม Deep Brain Stimulation Seminar