เกี่ยวกับงานประชุมฯ

Welcome to Chiang Mai Headache Winter Conference 2017
(23 December 2017)

งานประชุม Chiang Mai Headache Winter Conference เป็นงานประชุมเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะสำหรับแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ อายุรแพทย์ระบบประสาทและอนุสาขาอื่น ๆ รวมถึงพยาบาลและผู้ที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องโรคไมเกรน และโรคปวดศีรษะชนิดอื่น ๆ

งานประชุมนี้เน้นที่การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปวดศีรษะเพื่อให้นำไปใช้ในเวชปฎิบัติ โดยจะเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรคปวดศีรษะโดยการซักประวัติ การตรวจร่างกายที่สำคัญและการ approach ที่ถูกต้อง การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการและทางรังสีวินิจฉัยที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคปวดศีรษะและการรักษา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมโรคปวดศีรษะประจำฤดูหนาวกับ Chiang Mai Headache Winter Conference 2016 กันครับ

Be a part of this dynamic event in Chiang Mai, 23 December 2017

 

อ นพ สุรัตน์ ตันประเวช

Conference Chair

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home Meeting information General information