ขั้นตอนการลงทะเบียน


ขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 2nd Chiang Mai Headache Winter Conference สามารถลงชื่อ เข้าร่วมประชุมได้ที่ LINK

https://goo.gl/forms/zRnt5xZ5sbMlXzv02

1. ลงทะเบียน online ที่นี่ หรือ ส่งเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนไปที This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. โอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่

ชื่อบัญชี หน่วยประสาทวิทยา ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรคพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 406-704651-2

3. ส่งเอกสารการโอนเงินไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. รอเอกสารยืนยันการลงทะเบียนทาง email ของท่าน

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home Registration