ที่พักและการเดินทาง

ที่พัก

ที่พักบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ สามารถเดินถึงที่ประชุม ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่ (ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี) 

Agoda Nimmanhadmin hotel during 9-11 Dec 2016 >> CLICK HERE

 

การเดินทาง

 

สามารถดูการเดินทางที่แผนที่(map) ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่ 

สถานที่ประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home Travel and Hotel