วิจัย

the northern neuroscience center research unit (NNC-RU)

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ได้ตั้งกลุ่มวิจัยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (The Northern Neuroscience Center Research Unit, NNC Research Unit) โดยมีการทำงานวิจัยกันแบบสหสาขา ทั้ง clinical และ basic research ในหลากหลาย subspecialty ได้แก่ กลุ่มวิจัยโรคปวดศีรษะ (ผ่านกลุ่ม Chiang Mai Headache stUdy Group, CMU-HUG) นอกจากนี้ยังได้มีการทำวิจัยผ่านทางคลินิกโรคเฉพาะทาง ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ได้แก่ คลินิกความจำ คลินิกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมัยแอสทีเนีย คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ คลินิก Multiple sclerosis และการทำและการทำวิจัยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง

>> Publication

>> Opportunities for Partnership

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home วิจัย Opportunities for Partnership