แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา

Fellowship in Neurology

Training Center: หน่วยประสาทวิทยาและศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
PROGRAMME DIRECTORS: อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม

Programme Aims

โปรแกรมการ training วุฒิบัตรประสาทวิทยาคลินิก เป็นโปรแกรมที่อยู่ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แพทย์จบออกไปสามารถปฎิบัติงานเป็นประสาทแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 ปี (สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา) และ 2 ปี (สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการซักประวัติ/การตรวจร่างกาย การให้การวินิจฉัย การแปลผลทางห้องปฎิบัติการ การรักษา การฝึกเรื่องการเรียนการสอนทางการแพทย์ การทำวิจัย ในสาขาประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน การรับปรึกษากรณีผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอายุรกรรม การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรม Neuro-radiological Conference กิจกรรม Lunch with Neurologist กิจกรรม Neurology-for-Non-Neurologists 

IMG 9361 Untitled.002 

นอกจากนี้ ผู้ฝึกอบรม จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ นอกสถาบัน ได้แก่ Interhospital conference, Mid-year and Annual Conference of Neurological Society และยังได้มีโอกาสเลือกวิชาเลือกยังสถาบันต่าง ๆ นอกสถาบันที่ฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือนอีกด้วย

หน่วยประสาทวิทยาและศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มีการสนับสนุนในการให้ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสในการ present งานในงานประชุมต่างประเทศ ด้วยทุนสนับสนุนภายใจและภายนอก  เพื่อให้มีประสบการณ์ในการ present งานวิจัยทั้งแบบ poster presentation และ platform presentation 

ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้มีการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลในโรคที่พบได้บ่อยผ่านคลินิกโรคสมองเฉพาะทางต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกโรคปวดศีรษะ คลินิกโรคความจำ คลินิกโรคพาร์กินสัน คลินิกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง คลินิกโรค MS คลินิกโรคเกี่ยวกับการนอนหลับ 

ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยรายละเอียดดังข้อมูลด้านล่าง

เอกสารรายละเอียด

การสมัครรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา >> CLICK

ระเบียบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา >> CLICK

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย (Update 2557) >> CLICK

การส่งสิ่งส่งตรวจทางประสาทวิทยา >> CLICK

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การศึกษา แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา