แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

Medical Resident Rotation in Neurology Unit

Training unit: division of neurology and the northern neuroscience center
 

Programme Aims

แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อผ่านหน่วยประสาทวิทยา จะได้เรียนรู้ถึงการซักประวัติและตรวจร่างกายทางระบบประสาท การแปลผลการตรวจพิเศษต่างๆ ได้แก่ CT , MRI กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่กานวินิจฉัย การถกปัญหาทางประสาทวิทยา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การออกตรวจผู้ป่วยนอกประสาทวิทยาทั่วไปและคลินิกประสาทวิทยาเฉพาะทาง โดยจะมีการเรียนการสอนในการวินิจฉัย การรักษาและการประเมินผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย ได้แก่ Parkinson's disease Alzheimer's disease, Dementia, Myasthenia gravis, Headache, Multiple sclerosis, Neuromyelitis optica

แพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ จะมีส่วนร่วมกิจกรรมวิชาการได้แก่ การนำเสนอกรณีผู้ป่วยใน Neurology for Non-neurologist การอ่านบทความทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารการปฎิบัติงานแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ที่ผ่านหน่วยประสาทวิทยา >> CLICK

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การศึกษา แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์