งานประชุม Intensive Movement Disorder Course

ชมรมโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติไทย ร่วมกับหน่วยประสาทวิทยา และ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มีความยินดีที่จะจัดงานประชุม Intensive Movement Disorder Course ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลาการที่เกี่ยวข้องได้ เรียนรู้และเข้าใจในโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่น ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากชมรมโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติไทย

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

Chiangmai Intensive movement course

ขั้นตอนการลองทะเบียน

1. ลงทะเบียนไปยังแบบฟอร์มการลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJOrtul10tstbzfVOUyUZKH5BT2xGvDVGk7MYDMOODc-tdNA/viewform?c=0&w=1

2. รอรับคำยืนยันการลงทะเบียนทาง Email 

 

การลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home งานประชุมศูนย์โรคสมอง งานประชุม Intensive Movement Disorder Course