เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

IMG 6414

พญ.อังคณา นัดสาสาร Neurologist

Chayasak

นพ.ชญาศักดิ์ วันทนียวงศ์ Neurologist

23023738 10155913432913054 1088477624 n

นพ. นพดนัย ศิริมหาราช Research associate 

 

เลขานุการ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

Sirikool

นางสาว ศิริกุล กุณาปาน General secretariat

 

ฝ่ายวิจัย/โครงการ

Orawan Ronran

นางสาวอรวรรณ รอนราน Research coordinator

Siriluck

นางสาวศิริลักษณ์ กุณาปาน Research nurse

Bye

นางสาวณิชชนารถ ชุ่มมะโน Project coordinator

 

ประชาสัมพันธ์

23022366 10155759744062866 1181296183 n

นางสาว พัดชา สุภาวงศ์ PR Representative

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home เกี่ยวกับเรา เจ้าหน้าที่