Smile Migraine

Welcome to Smile Migraine Platform และ application ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ดูแลรักษา อาการปวดศีรษะได้ดียิ่งขึ้น

Smile Migraine เป็น application ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ได้บันทึกอาการปวดศีรษะ ลงใน Diary โรคปวดศีรษะในรูปแบบ Electronic และ ยังได้มี feature อื่น ๆ เสริมอีกด้วย

 

Application-Profile2

 

Smile Migraine ได้รับทุนสนันสนุนจาก Innovation Hub  ของ ทปอ. และ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้คนไทยที่เป็นไมเกรน สามารถจัดการดูแลรักษา และช่วยแพทย์ในการติดตามอาการของคนไข้ไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

www.smilemigraine.com

FB: smile migraine 

โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com