คลินิกโรคปวดศีรษะ

    

คลินิกโรคปวดศีรษะศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (NNC-Headache Clinic) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดย ผศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ซึ่งได้เล็งเห็นว่า โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อตั้ง คลินิกโรคปวดศีรษะ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือขี้น เพื่อจัดให้มีการตรวจผู้ป่วย การให้ความรู้ การติดตามอาการของผู้ป่วยโรคปวดศีรษะอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ คลินิกโรคปวดศีรษะยังเป็นแหล่งสำหรับค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคปวดศีรษะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย

 

หัวหน้าคลินิกโรคปวดศีรษะ

อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะ

ทีมแพทย์จาก ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ 

อ.พญ. อังคณา นัดสาสาร

อ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

อ.นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรส

อ.พญ. ผกามาส ผสกภักดี

 

บริการ

- ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ

- มีการบันทึกและประเมินอาการปวดศีรษะโดยผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะ

- ทำหัตถการสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคปวดศรีษะ ได้แก่ Greater Occipital Nerve Block (GONB), Botulinum toxin injection สำหรับโรคปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรัง

- การรักษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะเรื้อรังหรือ ดื้อยาด้วยการให้ยาทางหลอดเลือด

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ทุกวันพุธที่ 2 และ 3 ของเดือน

เวลา 9.00-12.00 น. 

Smile Migraine Written by Webmaster 1537
eHeadache Record Written by Webmaster 1098

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com