การให้บริการ

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เปิดให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมอง โดยมีการให้บริการในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีคลินิกโรคเฉพาะทางให้บริการ และมีการตรวจพิเศษทางระบบประสาทและสมองต่าง ๆ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจไฟฟ้าเส้นประสาทกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

การให้การตรวจวินิจฉัย

1. หน่วยการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnostic unit)
- การตรวจโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ : เป็นการตรวจที่ให้การวินิจฉัยโรคเส้นประสาท (neuropathy) โรคกล้ามเนื้อ (muscle disease) โรครอยต่อเส้นประสาทกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction disorder) โรคเซลล์ประสาทไขสันหลังเสื่อม (motor neuron disease) ในผู้ป่วย ที่มีอาการชา อ่อนแรง โดยมีการตรวจ
- การตรวจโรคสมองและไขสันหลังด้วยไฟฟ้า : นอกจากการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าแล้ว ยังมีการตรวจด้วยไฟฟ้าในการวินิจฉัยโรคสมอง โรคการมองเห็นผิดปกติ และ โรคไขสันหลัง ผ่านการตรวจ Brain stem evoke potential; BAEP, Sensory evoke potential; SEP; Visual evoke potential; VEP

เวลาทำการตรวจ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

2. หน่วยโรคลมชัก (Epilepy Unit)
เป็นหน่วยที่ให้การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคลมชัก ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ โดยให้บริการการตรวจพิเศษให้การวินิจฉัยโรคลมชัก ความผิดปกติของการทำงานของสมอง ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography; EEG)

เวลาทำการตรวจ ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

3. หน่วยความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ (Sleep disorder Unit)
โรคความผิดปกติของการนอนหลับ มีหลากหลาย ได้แก่ โรคนอนกรน โรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) โรคความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดระหว่างการนอนหลับ (parasomnia) โดยการให้การวินิจฉัยจำเป็นต้องใช้การตรวจการนอนหลับ (polysomnography) โดยทางศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มีบริการตรวจการนอนหลับโดยแพทย์เฉพาะทาง

การให้บริการการตรวจรักษา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือและหน่วยประสาทวิทยา มีการให้บริการการตรวจรักษาโรคสมองและระบบประสาททั่วไปและเฉพาะทาง ได้แก่

1. การให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
- คลินิกโรคสมองและระบบประสาททั่วไป (OPD 21) (ทุกวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น)
- คลินิกโรคสมองและระบบประสาทเฉพาะทาง ได้แก่

  • คลินิกความจำ (memory clinic)
  • คลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Parkinson's disease and movement disorder clinic)
  • คลินิกโรค (Myasthenia gravis disease clinic)
  • คลินิกโรค MS (multiple sclerosis clinic)
  • คลินิกโรคปวดศีรษะ (headache clinic)
  • คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (stroke clinic)
  • คลินิกรักษาด้วย Botulinum toxin (เวลา 9.00-12.00 น)

2. การให้บริการผู้ป่วยใน (inpatient service)
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน ทั้งความผิดปกติจากเส้นเลือดแตก และเส้นเลือดตีบ โดยมีการรักษาดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางหลอดเลือดสมอง อายุรแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทำให้ให้การรักษาอย่างรวดเร็วทันที นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมงานกับโรงพยาบาลที่ต้องการส่งต่อเป็นเครือข่ายอย่างครบวงจร

งานด้านการเรียนการสอน (Education) และการวิจัย (NNC Research Centre)

นอกจากงานบริการดังกล่าวแล้ว ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ยังเป็นศูนย์ที่เน้นในการพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ในการศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจด้วย

และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์โรคสมองภาคเหนือยังเป็นศูนย์ที่เน้นการทำวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับบริการสามารถใช้บริการได้ตามสิทธิ์

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การให้บริการ