คลินิกโรค MS และ NMO

  

คลินิกโรคปวด Multiple sclerosis และ Neuromyelitis optica หรือ เรียกเป็นภาษาไทยว่าโรคปลอกประสาทแข็ง ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรค MS และ NMO โดยผู้ป่วยจะได้รับการประเมินทางคลินิก และจากการตรวจ เอ็กซเรย์สมอง การตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับยา โดยผู้เชี่ยวชาญโรคสมอง

หัวหน้าคลินิกโรค MS/NMO

อ.พญ.ผกามาส ผสกภักดี

ทีมแพทย์จาก ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ 

อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

อ.พญ. อังคณา นัดสาสาร

อ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

อ.นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรส

 

บริการ

- ตรวจผู้ป่วยที่มีเป็นโรค MS/NMO

- มีการบันทึกและประเมินอาการปวดศีรษะโดยผู้เชี่ยวชาญโรค MS/NMO

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

เวลา 9.00-12.00 น. 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com