สูติกรรม 3

 

ตั้งอยู่ช้ั้น 3 ทางทิศตะวันออก อาคารบุญสมมาร์ติน โทร 053-945826

 

 

   หอผู้ป่วยสูติกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้บริการทางสูติกรรมตลอด 24 ชั่วโมงตามศักยภาพโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงให้บริการหญิงตั้งครรภ์มารดาหลังคลอดทั้งในภาวะปกติและมีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์มีภาวะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ หลังทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทำหมัน ผู้ป่วยที่มีภาวะแท้งทุกชนิด

ผู้ป่วยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกในระยะวินิจฉัยโรครวมทั้งให้การดูแลทารกแรกเกิดที่ย้ายมาพร้อมกับมารดาหลังคลอดและย้ายมาจากหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดมาอยู่กับมารดาหลังคลอดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

 

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827