หน่วยเคมีบำบัดและผู้ป่วยนอก 2

 

 

ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โทร 053-945822

 

 

  ขอบเขตการให้บริการ

ห้บริการการพยาบาลและดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกระบบ ทุกเพศ

ทุกวัยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ครบตามแผนการรักษา

ซึ่งไม่อยู่ในภาวะวิกฤติโดยให้ยาเคมีบำบัดขนาดปกติและให้การดูแลต่อเนื่อง

เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการได้รับยาเคมีบำบัดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

มีเตียงให้บริการ 20 เตียงโดยรับผู้ป่วยจากห้องตรวจต่างๆดังนี้

ห้องตรวจเบอร์ 2 

ระบบทางเดินปัสสาวะ

พุธ , พฤหัสบดี

ห้องตรวจเบอร์ 2 

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

อังคาร, พฤหัสบดี

ห้องตรวจเบอร์ 10 

โรคกระดูกแลข้อ

พุธ , พฤหัสบดี

ห้องตรวจเบอร์ 101

ระบบศัลยกรรม(มะเร็งเต้านม)  

พุธ

ห้องตรวจเบอร์ 21 

ระบบมะเร็งทั่วไป

พฤหัสบดี

ห้องตรวจเบอร์ 26

ระบบมะเร็งทั่วไป

 จันทร์ (บ่าย)

ห้องตรวจเบอร์ 22

ระบบโรคข้อ    

อังคาร

ห้องตรวจเบอร์ 23

ระบบโรคเลือด

อังคาร, พฤหัสบดี

ห้องตรวจเบอร์ 26   

ระบบโรคไต

พุธ

ห้องตรวจรังสีรักษา

มะเร็งทั่วไป

จันทร์ – ศุกร์

 

 

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827