นรีเวชกรรม 4

 

ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โทร 053-945824

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการให้บริการนรีเวชกรรม 4

 

มีกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ที่เข้ามารับบริการ ดังนี้

1)      รับการรักษาด้วยรังสีรักษา

2)      รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

3)      ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน เช่น ตกเลือดจากช่องคลอดโรคทาง

                           ระบบประสาทจากโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง

                            ภาวะความดันในสมองสูงจากโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังสมองเป็นต้น

4)      ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคในระยะลุกลาม เช่น ภาวะยูรีเมียจากการอุดตันของท่อไต อาการปวด

                           ลำไส้อุดตัน หอบเหนื่อย หายใจลำบาก บวม เกิดรูรั่วระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอด เป็นต้น

5)      ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่กลับเป็นใหม่หลังให้การรักษาด้วย รังสีรักษา เคมี

                           บำบัด หรือการผ่าตัด

6)      ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีระยะสุดท้าย หรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

7)      ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการได้รับรังสีรักษา เช่น

                           ปัสสาวะเป็นเลือด (radiation cystitis)  อุจจาระเป็นเลือด(radiation proctitis) เป็นต้น

8)      ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มาวางแผนการรักษา เช่น ตรวจภายใน ตรวจทางรังสี

                           Ultrasound,  CT scan  เป็นต้น

9)      ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีหลังผ่าตัดมดลูกแบบกว้างร่วมกับเลาะต่อมน้ำเหลือง

         ที่มีภาวะขบวมน้ำเหลือง

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827