หน่วยคลอด

 

ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารบุญสมาร์ติน โทร 053-945834

 

 

 

 

ขอบเขตลักษณะงาน
 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าสู่ระยะคลอด  ทั้งหญิงตั้งครรภ์ปกติ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง/ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม  ศัลยกรรม  ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คลินิก  โรงพยาบาลใกล้เคียง     และรับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลอื่นๆ  ในเขตภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย  มีการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว  และให้บริการตรวจพิเศษทางสูติศาสตร์และนรีเวชด้วยคลื่นความถี่สูง  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์   อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827