หน่วยผ่าตัดและพักฟื้น

 

ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารบุญสมมาร์ติน  โทร 053-945836

 

 

OR ขอบเขตลักษณะงาน

 

     

ผ่าตัดด้านสูติ-นรีเวชกรรมทุกสาขา รวมทั้งดูแลผู้ป่วย ในระยะพักฟื้นในโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิ หัตถการส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดซับซ้อนด้านมะเร็งนรีเวช และเน้นเป็นสถาบันแห่งแรกที่พัฒนาการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกผ่านกล้อง

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827