งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 สุจิณโณ

มีเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย

จิตใจ อารมณ์ สังคม มีความปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น และมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ มีความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827