บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

  

 

 

คุณพิสมัย มาภักดี และคุณมลรดา ธรรมจารีย์ ตัวแทนศิษย์เก่ามงฟอร์ต MC318 /520 บริจาคเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ให้แก่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก 2

 

 

 

และเครื่่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแก่หน่วยคลอด งานการพยาบาลผู้่ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

                                       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

 

 

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827