บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

        

                 คุณพิสมัย มาภักดี และคุณ มลรดา ธรรมจารีย์ ตัวแทนศิษย์เก่ามงฟอร์ต

ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Read more: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับรางวัลประกวดคำขวัญล้างมือ

 

 

งานการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร

 

ที่ได้รับรางวัล"clean hand safe life" ในวันที่ 5 กันยายน 2557

Read more: รับรางวัลประกวดคำขวัญล้างมือ

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 สุจิณโณ

มีเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย

จิตใจ อารมณ์ สังคม มีความปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น และมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ มีความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827