งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Phaco PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:35 น.

การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Phaco (Phacoemulsification) เป็นการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasound)และใส่เลนส์เทียมแทน

                                                   

 

                                                   

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 08:27 น.